Forretningsbetingelser


Købes WebShop2 løsningen gennem Webshop2go, der hører under decato ApS, administreres løsningen af decato. Decato forud fakturerer hosting en gang halvårligt.

Ved køb af webshop gennem decato står decato for den primære support i forbindelse med opsætning af design og brug af webshoppen. Support dækker over besvarelse af spørgsmål på email eller over telefon. Support dækker ikke ændringer herunder i forbindelse med design eller funktioner.

Support ydes også af ScanNet A/S. Decato henviser til ScanNets support i weekender, ferier og helligdage.

Desuden gælder ScanNets gennerelle forretningsbetingelser i forbindelse med køb og brug af ScanNets produkter herunder også WebShop2. Læs forretningsbetingelserne på ScanNets hjemmeside.